3 důvody, proč je kvalita pitné vody závislá na rozvodech

Hygienické standardy jsou v naší zemi určovány nařízením Evropské unie, takže se dá bezpochyby říci, že o její výslednou kvalitu rozhodují zcela odlišné faktory. K vašemu pozemku se přivádí kvalitní pitná voda a následně je rozvedena do patřičných míst v celém domě. A právě v této oblasti se objevují největší prohřešky mající negativní dopady na úroveň kvality.

Voda je vzácnou tekutinou a v mnohých oblastech umírají lidé vlivem jejího nedostatku. Je třeba ji poskytovat patřičnou péči a nespoléhat na  důslednost úpraven. Nikdo vám totiž ani přes všechna opatření nemůže zajistit, že právě další natočená sklenice bude stejně tak dobrá. V rodinných domech se dá kvalita vody znehodnotit nesprávně navrženými rozvody. Putovní úsek a celý proces úpravy je dosti náročný a zdlouhavý, postarejte se proto o poslední úsek se vší důsledností a zajistěte tu nejčistší tekutinu i u sebe doma.

 

Opravdu za nekvalitou stojí rozvody?

Pro lepší pochopení celé problematiky si nejdříve představte náročnost cesty, kterou voda musí překonat. Poslední odpočinkovou zónou před závěrečným užitím se pak stávají právě vaše rozvody a uzavřený kohoutek. Někdo by mohl namítnout, že se rozvody nemohou stát důsledkem pozvolného zhoršování kvality, ale pokud si uvědomíme, že v nich voda většinou stagnuje a čeká na váš příchod z práce i více jak deset hodin, už se celá situace jeví jinak.

Nezapomeňte na další podpůrná odběrná místa v domácnosti s minimální frekvencí využitelnosti, kde se objevují koupelny pro hosty, garáže nebo dílny. V těchto rozvodech se pak voda ocitá i déle než týden. Trvanlivost není samozřejmě bezbřehá a navíc se ve stojaté vodě daří mikroorganismům způsobující zdravotně nežádoucí kontaminaci. Ta přeměňuje vodu v nepoživatelnou tekutinu a celkově narušuje i rozvody po celé své délce.

 

Jiné než plastové nepřicházejí v úvahu

Při pohledu na současný technologicky pokročilý segment stavebního průmyslu se lidé pozvolna zbavují strachu a pouštějí se do celé řady operací svépomocí. Ušetří výraznou částku, kterou by jinak museli vložit do rukou objednané firmy a zároveň mají naprostou kontrolu nad kvalitou odvedené práce.

Pokud se na rozvody svépomocí chystáte i vy, zvolte si plastové potrubí a na ostatní materiály rovnou zapomeňte. Tento krok ovlivňuje výslednou kvalitu vodu ze všech nejvíce. Materiál předesílá ekologicky nejšetrnější způsob spojování.

Mimo jiné se plastové potrubí a spoje osvědčují jako nejspolehlivější materiál vůbec. V České republice se rozvody z polypropylenu PPR stávají jednoznačně nejpoužívanějším typem.

 

Setkat se však lze i s mědí nebo nerezovou ocelí. Jedná se o ekonomicky náročnější alternativu a proto se objevují výhradně na takových místech, kde je kvalita vody zásadní jako je například nemocnice. Za kompromisní materiál s mimořádně efektivními výsledky nadále považujeme polyetylen, který se nesvařuje, ale spojuje metodou násuvné objímky. Cena rozvodů se sice mírně navýší, ale dosažená kvalita vody za to rozhodně stojí.

 

Technika spojování v hlavní roli

 

Důležitost zvolené techniky spojování jednotlivých kusů rozvodů vychází z určitého rizika a spolehlivosti při vlastním používání. Jakýkoliv defekt značí velké nepříjemnosti a zdlouhavé opravy společně se sanací. Svařované nebo lisované spoje O-kroužkem dané místo zužují až o jednu dimenzi, čímž se snižuje průtok vody.

 

U zesítěného polyetylenu nedochází k žádným změnám a tlak vody i s průchodností zůstává stejný. Materiál navíc odolává usazeninám, která vede ke vzniku tvrdé a agresivní vody, čímž dochází k dalšímu nežádoucímu zúžení. V neposlední řadě oceníte tvárnost a flexibilitu trubek, čímž se zjednodušuje montáž a počet potřebných nastavovacích dílů.