Jak postupovat při sanaci vlhkého zdiva?

Vlhkost v domě s sebou přináší tvorby plísní, které nejen že nemovitost znehodnocují a významně snižují její životnost, ale též ohrožují lidské zdraví. Jak si s vlhkým zdivem poradit?

Viníka hledejte v izolaci

Jak poznáte, že má dům nedostatečnou izolaci? Typickým příkladem jsou vlhké mapy na povrchu stěn, odlupující se omítka, solné výkvěty, plíseň a s ní spojený nepříjemný zápach. Dlouhodobé bydlení ve vlhkém domě bez patřičně provedené hydroizolace může přinést zdravotní potíže, které se projevují dýchacími problémy a bolestmi hlavy. Rovněž je všeobecně známé, že chybějící izolace vede k tepelným a energetickým ztrátám. V případě, že rekonstruujete, je sanace vlhkého zdiva první věcí, na kterou byste se měli zaměřit.

Co je zdrojem vlhkosti?

Chcete-li problém s vlhkostí navždy vyřešit, je důležité najít její příčinu. Nejčastěji je to vzlínající vlhkost z podloží a okolní zeminy. Dalšími viníky mohou být porušené rozvody, které se týkají kanalizace, vody nebo topení. Rovněž zkontrolujte správně napojené okapní systémy.

Jaká řešení se nabízejí?

Hydroizolace je celkem razantní zásah do stavby nemovitosti a často se neobejde bez izolace podlahy. Rozhodnout se můžete pro chemickou nebo mechanickou cestu sanace. První možností je podřezání zdiva, jež se provádí řetězovou pilou nebo diamantovým lanem. Jeho princip spočívá ve vkládání izolační folie do maltové spáry v metrových rozestupech. Cena tohoto způsobu hydroizolace se pohybuje v rozmezí 2000-3000 Kč/m2. Alternativou zejména u kamenných zdí je podsekání zdiva, kdy se jednotlivé úseky postupně vybourávají, vloží se do nich izolace a znovu se zazdí.

Vodorovná plechová izolační vrstva

Té se dosáhne pomocí druhé metody, kterou je izolace pomocí narážení vlnitých nerezových plechů do ložné spáry zdiva. Výhodou tohoto ošetření je jeho šetrnost ke statice budovy, neboť oproti podřezání zdiva nedochází k jeho sesedání. Tento druh hydroizolace je oblíbený díky rychlé proveditelnosti oproti zdlouhavému podřezávání a sympatickou cenou okolo 3500 Kč/m2.

Ošetření chemií

V budovách, kde není možné provést mechanickou sanaci zdiva, se používá chemická injektáž. Jedná se o velmi šetrnou hydroizolaci, u níž se do vyvrtaných otvorů napustí chemikálie. Je to velice spolehlivá metoda odvlhčení, neboť zeď nasákne vodoodpudivou látku, proti níž nemá vlhkost sebemenší šanci. Tento druh ošetření je ohodnocen 2500-3500 Kč/m2.

Spolehněte se na elektrické pole

Poslední velmi oblíbenou metodou je elektroosmóza, jejíž systém elektrod vlhkost odvádí. Pracuje totiž s magnetickým polem Země, které zabraňuje zpětnému vzlínání vlhkosti do konstrukce objektu. Cena se dle druhu objektu a způsobu provedení pohybuje v řádech desítek tisíc korun.