střecha

Střecha co by zakončení rodinného domu představuje investici dlouhodobého charakteru a z těchto důvodů je vhodné věnovat dostatečnou pozornost jejímu výběru. Unáhlenost nebo špatný výběr nekvalifikovaného zhotovitele vás celkem snadno dostane do nepříjemné situace. Existuje několik typů střech, avšak pro každou se rozhodnout nemůžeme. Jaká pravidla výběru známe a čemu věnovat pozornost? Kde děláme nejčastější chyby a proč se neustále opakují?

Střecha je základním prvkem rodinného domu poskytující ochranu před povětrnostními vlivy. Dokáže svádět vodu do předem nachystaných sběrných a odpadních míst a v neposlední řadě se řadí mezi úsporná aktiva v otázce tepelných ztrát. Z obecného hlediska střechy rozdělujeme na ploché, šikmé a strmé dle přítomného úhlu.

 

Zaměřte se na krov

 

Krov funguje jako statický prvek vynášející váhu střešní krytiny, které zároveň vytváří perfektní zázemí pro pokládku. Nechte si vyhotovit kvalitní projektovou dokumentaci a předložte jí kvalifikovanému tesaři. Dodržení pravidel vyhotovené dokumentace pak vede k zajištění požadovaných vlastností střechy jako takové.

 

Při realizaci by se na stavební operaci měl podílet i projektant a svým odborným dohledem stvrdit dodržení všech stavebních postupů. U rekonstrukce staré střechy se krov radikálnímu zásahu nevyhne, jelikož ve své původní skladbě nebyl připravený na dnešní krytiny o vyšší hmotnosti.

 

Výběr krytiny

 

Jak sami vidíte, střecha se skládá hned z několika důležitých součástí a uu každé je třeba využít odborné konzultace. Volba střešní krytiny se bezesporu stává klíčovou událostí a dle ceny se vybrat nedá. Určité typy krytin jsou vhodné jen pro střechy s optimálním sklonem. Těžké střešní krytiny se například nevyužívají u domů s vyšším sklonem, kde by se právě jejich vysoká váha negativně podepsala na celkové schopnosti zajistit jinak standardní vlastnosti takové krytiny.

 

Pokud se budete chtít řídit i cenou, tak se držte osvědčené rady, že čím levnější střešní krytina je, tím dosahuje nižší ceny. Určitě se vyvarujte hledání samozvaných tesařů, které nemáte prověřené. Opravy střechy se dostaví ve zkráceném horizontu a navíc se nikdy nejedná o levnou finanční záležitost.

 

Určete si správný typ střechy

 

Jakou tedy střechu zvolit a která kritéria nebo parametry zohlednit? Uvědomte si, že tvar nejvíce ovlivňuje celkovou hospodárnost konstrukce. Vyvarujte se složitějších projektů a pokuste se o co nejméně komplikovaný tvar. Cena se tak nevyšvihne do astronomických výšin a nestane se rizikovou oblastí pro vznik celé řady chyb a pochybení.

 

Sklon střechy a výběr krytiny

 

Střešní krytina si musí zachovat svou funkcionalitu v oblasti odvodu vody. Zachování těchto vlastností je závislé na správném výběru. Ten se samozřejmě váže na sklon střechy a nosnost krovu. Nejmírnější sklony představují šanci pro souvislé systémy, mezi které patří například lepenkové nebo plechové či asfaltové pásy.

 

Od 7° lze nasadit trapézové a bitumenové krytiny. Od 15° se pak dají použít standardně dohledatelné střešní krytiny z plechu, vláknocementových desek nebo vlnitým plechem a dalšími moderními druhy. S teplotou nad 22° je pak lepší sáhnout po betonu nebo keramice. Od 30 ° stupňů výše se pak doporučují betonové nebo keramické krytiny v podobě neprofilovaných tašek.