Mít na své zahradě vlastní studnu přináší mnoho výhod. Máte téměř zdarma k dispozici velké množství vody, která je navíc dostupná v blízkosti vašeho domu či zahrady. Odpadá vám nutnost napojit se na vodovod. A pokud vám zrovna nevysychá zdroj, nemusíte se příliš omezovat ani ve spotřebovávaném množství.

Objevují se ale také důležité otázky, které ze stavby studny nedělají nic snadného. Jaké budu potřebovat povolení? Který z druhů studny si vyberu? Do jaké hloubky budu muset zasáhnout? Bude voda dostatečně kvalitní? A neovlivním výstavbou své studně stav podzemní vody ve svém okolí? Na všechny tyto otázky si nyní postupně odpovězme.

Kopanou nebo vrtanou studnu?

Nejprve ze všeho si studny rozdělme na dva základní druhy. Pro účely běžného rodinného domu hovoříme o studnách do průměru 150 cm. Existují i studny větší, tzv. obecní, od jejich budování se ale již řadu let upouští. Dnes převažují spíše studny s užším průměrem, mnohem více se řeší jejich hloubka.

Podle toho, jak hluboko se na vašem pozemku nachází podzemní vody, buduje se studna kopaná, nebo vrtaná. Nestačí ale pouze na vodu narazit, musí být i zdravotně nezávadná, nesmí obsahovat žádné nečistoty. Navíc zásoba vody musí být dostatečná, aby pokryla velké nárazové odběry či mimořádné události, jako je dlouhodobé sucho.

Studnu kopanou (někdy také šachtovou) využijete při menší hloubce. Vyplatí se zhruba do šesti metrů, poté už náklady na kopání, které jsou samy o sobě poměrně vysoké, přesáhnou částku, kterou vynaložíte na provedení stejně hlubokého vrtu. Maximální hloubka, do níž můžete kopat, je pak 15 metrů. Průměr kopané studny se nejčastěji pohybuje mezi 100–150 cm. Pro kopanou studnu potřebujete soudržnou zeminu, která se vám při kopání neproboří. Vyplatí se ji realizovat, pokud je voda nehluboko pod povrchem, zde ale bývá často velmi znečištěná, proto dnes převažují studny vrtané. Kopané se mohou používat například jako zdroj užitkové vody, i v tomto případě se ale jedná o vodní stavbu vyžadující veškerá potřebná povolení.

Vrtaná studna může být hluboká až několik desítek metrů. Problémy, které zde mohou nastat (nalezení nepropustné skály nebo nesoudržné horniny), vyřeší různé druhy vrtů, a především kvalitní hydrogeologický průzkum. Průměr vrtu je daleko menší a podle požadovaného množství čerpané vody osciluje mezi 150 a 260 cm. Používají se trubky z PVC, PE, případně dražšího nerezu. U vrtaných studen očekávejte daleko kvalitnější vodu. Snadněji se také kontroluje, aby vaše studna neodebírala vodu z okolních studen.

Co zařídit před kopnutím do země?

Hydrologický průzkum

Ještě předtím, než se pustíte do samotného budování studny, je zapotřebí zjistit, kde by pro ni bylo ideální místo, a jestli se do celého projektu vůbec má cenu vrhat. Odborníci s Osvědčením o odborné způsobilosti zjistí sílu vodního pramene a doporučí, kde by se studna měla nacházet. S hydrologickým průzkumem jdou často ruku v ruce geologické a technické práce, včetně vypracování stavebního projektu. Dočkáte se tak kompletního návrhu umístění studny a jejího technologického provedení.

Povolení k odběru vody

Při stavbě studny se dnes neobejdete bez relativně velkého množství papírování. Prvním lejstrem je povolení k odběru vod neboli povolení k nakládání s vodami. Musí jím disponovat všichni majitelé studní. Pozor si dejte na to, že je časově omezené. O konkrétní délce trvání povolení rozhoduje vodoprávní úřad. V případě, že vyprší, je povinností majitele požádat o obnovení, žádné upozornění či upomínky nečekejte. Mimo to stanoví vodoprávní úřad také maximální hranici odběru. U běžného rodinného domku to bývá kolem 300 kubíků ročně. V případě odběru přesahujícího 500 kubíků za měsíc (rodinných domů se taková čísla většinou netýkají) musí se ve studně nacházet vodoměr.

Stavební povolení

Každá nová studna je považována za stavbu a musí tedy disponovat stavebním povolením, konkrétně povolením ke stavbě vodního díla. Příslušné stavební povolení s nutností kolaudačního rozhodnutí vydává stavební úřad ve spolupráci s úřadem vodoprávním. Plánujete-li studnu hlubší než 30 metrů, nebo chcete-li vrtat v nějakém ochranném pásmu, vyjádřit se musí i krajský úřad. Stavební povolení pro vybudování studny se týká jak fyzických, tak právnických osob.

Stavebnímu povolení, které definuje velikost stavebního pozemku studny, její účel, druh a přesné umístění, předchází ještě oznámení o záměru provedení studny, které je nutné ohlásit na příslušném obecním úřadě.

Co když mám starší studnu?

Pokud si pořídíte starší nemovitost a plánujete rekonstrukci (včetně studny), vězte, že na studny vyhloubené do 1.1.1955 žádná povolení nepotřebujete. Jako důkaz stáří vám postačí stará mapa, letecký snímek, darovací nebo kupní smlouva, případně i svědectví známých či sousedů. Mladším studnám všechna výše uvedená povolení musíte opatřit i v případě, že nestavíte studnu novou.

Obdobná situace nastává ve chvíli, kdy chcete provést tzv. průzkumný hydrogeologický vrt, který slouží pro určení potenciálu vodního zdroje s úmyslem z něj v budoucnu čerpat vodu. Před jeho započetím budete také potřebovat povolení vodoprávního úřadu.

Jaké jsou výhody domácí studny?

Jedním z hlavních argumentů, proč si studnu vůbec pořizovat, jsou finance. Jednorázová investice do vybudování studny se vám se stále rostoucími cenami vody může brzy vrátit. Záleží především na tom, kolik vody spotřebujete. Pokud vlastníte například bazén či zahrádku, vyžadující pravidelné zalévání, za vodu z vodovodního řádu byste se nemuseli jen tak doplatit.

Podzemní voda navíc obsahuje více minerálů a měla by tak být zdravější. Neobsahuje také chlór, jímž se vodovodní voda dnes filtruje.

Jak je to s kvalitou vody ve studni?

Kvalita vody se kontroluje jednak před začátkem kopání či vrtání, kdy je nutné zjistit, zda je dostačující na vybudování studny, a pak také průběžně. Že je s kvalitou vody něco v nepořádku, zjistíte v první řadě pomocí smyslů – voda není čirá a bezbarvá, zapáchá nebo nechutná tak, jak by měla. V takovém případě neváhejte s řešením tohoto problému, znečištěná voda může negativně ovlivnit životní prostředí ve vašem okolí a také ostatní studny v blízkosti.

Znečištění může být chemického typu, mohou se vytvořit usazeniny nebo do podzemní vody pronikne znečištěná voda povrchová.

Mimo tyto naléhavé případy doporučujeme provádět alespoň jednou ročně (ideálně na jaře) kontrolní rozbor vody.